• Privat Barnehagers Landsforbund

    11/02/2009

    Helgerød Barnehage er medlemmer av Private Barnehagers Landsforbund Arbeidsgiverseksjonen. Gjennom vårt medlemsskap har vi hovedavtale og tariffavtale, pensjonsordning og forsikringer. PBLA gjør gode innkjøpsavtaler for medlemsbarnehagene som for eksempel hos Ishavskraft, BrioLekoLar, Norengros etc. PBLA har gode kurstilbud som gir mulighet for videreutdanning og kompetanseheving i et stadig mer konkurrerende marked for barnehager. Styrerne har gjennomført lederutdanning for styrere som var i regi av Handelshøgskolen BI og PBLA

    PBLA yter meget god støtte til sine medlemmer. Vi har benyttet oss av deres kompetanse både juridisk og økonomisk i forbindelse med utredning av Lov om likeverdig behandling.

    Deres utmerkede nettside og godt bemannede kontor i Bodø er alltid klare til å svare styrerne på små og store utfordringer vi møter i hverdagen.

    Se barnehage.no eller pbl.no