Voksne
  • 15/02/2011

    Skriv tekst her

    Klubbhuset har vårhalvåret 2011 32 barn i alderen 0-3 år. Bemanningen består av 4 pedagoger og 5 assistenter samt en person i praksisplass fra Reaktorskolen.

    Barna deles i 4 grupper som har vær sin pedagog. Gruppene er aldersdelte, dvs. de eldste i en gruppe og de yngste i en gruppe. Slik kan vi tilby de eldste litt større utfordringer og samtidig skape ro for de yngste.Vi benytter de fantastiske uteområdene i nærmiljøet, med nærhet til sjøen, skogen og fotballbanene og egen lekeplass, så ofte vi kan.

    I leken inne legger vi vekt på at barna skal bli trygge, kjenner alle voksne, får et variert lekereportuar, gode venner og får utfordringer i musikk, bevegelse og forming.