Voksne
 • Styrerne

  15/02/2011

  Solveig Steen-Firing er eier av barnehagen og har samtidig 80% styrerstilling. Hun driver også egen praksis som Gestalt terapeut og et tilknyttet Thorøya Helsepark.
  Solveig jobber som terapeut hver onsdag.
  Merete Gjeitanger er styrer i 100% stilling.
  Begge hus styres av begge styrerne, vi har altså en barnehage i to hus.
   
  Barnehagens hovedkontor er på Helgerød Klubbhus. Vi benytter i tillegg kontoret på Rønn og kontoret til Solveig til samtaler og planlegging.