Ansatte
 • ÅPNINGSTIDER

  25/01/2012

  Helgerød barnehage er åpen alle virkedager fra kl.7.00 til kl. 17.00.

  Telefonnr. Klubbhuset: 33453040 Rønn 33464101

  Med unntak av juleaften, romjulen og nyttårsaften, da er barnehagen stengt.

 • HISTORIKK OG BAKGRUNN

  17/12/2015

  Helgerød Barnehage a/s er en privat eiet heldagsbarnehage, som er offentlig godkjent, d.v.s at vi oppfyller de krav som "Lov om barnehager" setter for å få statstilskudd. Vi er i en godkjenningsprosess på grunn av endringene vi har gjort i forhold til våre lokaler.

  Barnehagen ble et aksjeselskap fra 01.01.02 og eies av Solveig Steen- Firing.
  Helgerød barnehage har vært i drift siden 01.08.87 med utvidelse til to avdelinger i 1991, til 4 avdelinger i 2001 og til 4 avdelinger i 2005.
  Fra høsten 2011 ble Klubbhuset en base for de minste barna.
  Barnehagen har to avdelinger i Helgerødveien 210, Rønn, som eies av Solveig Steen-Firing. Der går barna i alderen fra 3-6 år.
  Barnehagen leier lokaler av Helgerød Idrettslag, der basen Klubbhuset holder til.
  Barnehagen har totalt 67 hele plasser fordelt 20 hus.Klubbhuset rekrutterer barna som skal videre til Rønn.
  Barnehagen hører til Helgerød skolekrets og Breidablikk ungdomsskolekrets.

 • SAMARBEIDSUTVALGET

  17/12/2015

  Barnehagen har et samarbeidsutvalg med følgende sammensetning: 
  Eier: Solveig Steen-Firing, 
  Styrer, Merete Gjeitanger, er sekretær,  

  Representanter valgt av barnehagens foreldreråd;VibekeSkjåvik er utvalgets leder, Terese Trollsås, Ørjan Predosin, Mats Toverud, Britt Christiansen og Cecilie Clasen er foreldrerepresentanter.
  To representanter valgt blant de ansatte: Tonje Christiansen og Anne Kristin Agledal.
   Vara: Ingrid Bakken og Iselin Liverød. Merete Gjeitanger er styrer/sekretær, Solveig Steen-Firing deltar som eier og styrer.
  Samarbeidsutvalget skal være et samarbeidsorgan for foreldre, personale og eier og skal ha ansvar for den alminnelig drift i nær kontakt med barnehagens styrer.
  Nytt samarbeidsutvalg velges på foreldremøte i september hvert år.

 • VISJONER

  05/08/2011

   Helgerød Barnehage tilbyr: Gode natur - og kulturopplevelsersamt et kompetent personale som anerkjenner og støtter det enkelte barn.
  Vår pedagogikk bygger på : omsorg, trygghet, respekt, tillit og et godt foreldresamarbeid. Vi skal stimulere barna til spontanitet, nysjerrighet og mestringsglede. Vår planlegging er målrettet og gir gode utviklingsmuligheter. Vi er fleksible og brukervennlige.